|
|
|
|
|
|
Referanser
|
Wallentin Bygg og Eiendomskontroll
Hva menes med luftlekkasje?
Luftlekkasje er uønsket luftvandring gjennom eller
langsetter vegger, gulv eller tak som følge av
utettheter. Fagfolkene kaller dette uønsket
luftvandring gjennom klimaskjerm.
Verdt å vite Kan boligen bli for tett? Svaret er nei;
En bolig kan aldri bli for tett, bare feil ventilert.
Både av hensyn til energi og inneklima bør man tette luftlekkasjer og tilføre nødvendig
luftmengde i kontrollerte former via et balansert ventilasjonsanlegg. Dette gjøres ved
at luft bringes ut og inn i boligen via separate kanaler. Dermed kan luften på vei ut gå
via en varmegjenvinner som overfører varme til luften på vei inn i boligen.
Vi benytter Minneapolis
Blowerdoor
Hvilke krav stiller byggeforskriftene?

Minneapolis BlowerDoor er
Byggeforskriftene krever at boliger skal ha ventilasjon som sikrer et forsvarlig inneklima
originalen og er ansett som det
i boligen, at ventilasjonen skal være tilpasset det enkelte roms funksjon og at kjøkken,
beste og mest brukervennlige
sanitærrom og våtrom skal ha avtrekk. Naturlig inn?ltrering av luft kan bidra til dette,
systemet for tetthetsprøving
men det beste er at boligen er uten luftlekkasjer og luftbehovet dekkes av et
av bygninger.
ventilasjonsanlegg.
Kombinert med automatisert
Byggforskriftene sier også at bygningsdeler og konstruksjoner skal være slik utført at
testprosedyre og PC-styring blir
det ikke gir mugg-, soppvekst eller andre hygieniske problemer. Dette er ikke bare
Minneapolis BlowerDoor det
viktig for bygningen, men også for beboernes helse. Termografering av boligen kan
komplette systemet for
bidra til å avdekke luftlekkasjer som kan føre til fukt- og soppskader.
takstmenn og byggmestere til
tetthetskontroller.
Tillatt luftlekkasje etter byggeforskrift måles som antall luftvekslinger per time, dvs.
hvor mange ganger bygningens luftvolum skiftes ut i løpet av én time ved en gitt
BlowerDoor måler automatisk
trykkforskjell. Anbefalinger fra 1997 var 1,5 luftvekslinger for bygninger over to
tettheten i en bygning og
etasjer og 4,0 luftvekslinger for småhus og rekkehus. Nye krav for småhus er 2,5
kalkulerer lekkasjetallet
luftvekslinger per time og 1,5 luftvekslinger per time for boligblokk. Til sammenligning
iht. Norsk Standard NS-EN
er kravet til lekkasjetall for passivhus 0,6 luftvekslinger per time.
13829.
Luftlekkasjer ut over det maksimalt tillatte etter byggeforskrift er avvik som faller inn  
under de samme reklamasjonsreglene som for andre feil og mangler.  
michael kors outlet jordan 14 black toe louis vuitton outlet jordan 11 legend blue jordan retro 11 Legend Blue 11s legend blue 11s legend blue 11s louis vuitton outlet black infrared 6s beats by dre cheap louis vuitton outlet jordan 6 black infrared michael kors outlet jordan 11 legend blue louis vuitton outlet louis vuitton outlet legend blue 11s legend blue 11s beats by dre outlet sac louis vuitton cheap jordan shoes beats by dre cheap black infrared 6s coach outlet online black infrared 6s louis vuitton outlet jordan retro 11 louis vuitton outlet louis vuitton outlet michael kors black friday legend blue 11s jordan 11 legend blue coach factory outlet legend blue 11s black infrared 6s beats by dre cheap michael kors outlet beats by dre black friday louis vuitton outlet