|
|
|
|
|
|
Referanser
|
Uavhengig kontroll
Det er krav om uavhengig kontroll av fuktsikring ved
nybygging og søknadspliktig ombygging av våtrom i alle  
boliger og med lufttetthet i nye boliger.  
 
For bygningsfysikk, konstruksjonssikkerhet, geoteknikk
og brannsikkerhet i tiltaksklasse 2 og 3 er det krav om
uavhengig kontroll, dels for prosjektering og dels for
utførelse.
Uavhengig kontroll innebærer kontroll av utført kvalitetssikring og kontroll av resultater
fra prosjektering og utførelse.
Kontrollforetaket skal bekrefte at det kontrollerte foretaket har rutiner for  
kontrollområdet i sitt foretakssystem.  
For å sikre at det er samsvar mellom rutiner og utført kvalitetssikring skal kontrollen
bekrefte at rutiner innen kontrollområdet er fulgt. Tilsvarende skal det foretas kontroll
av resultater fra prosjektering og utførelse for å bekrefte samsvar. Prosjektering
skal samsvare med kravene i byggteknisk forskrift (TEK10), mens utført byggearbeid
skal samsvare med produksjonsunderlaget som tegninger og arbeidsbeskrivelser.
Kontroll av utført kvalitetssikring  
Uavhengig kontroll av utført kvalitetssikring er et krav for all kontroll. Kontrollforetaket  
skal bekrefte at det kontrollerte foretaket har rutine for kvalitetssikring i sitt  
foretakssystem. Dernest skal det kontrolleres at kvalitetssikring er utført og kan  
dokumenteres ved sjekklister eller andre hjelpemidler, slik det følger av krav til bruk av  
styringssystem, jf. SAK10 kapittel 10.
 
Kontroll av prosjektering og utførelse  
Kontroll av prosjektering og utførelse gjennomføres på utvalgte deler av prosjekterings-
og byggearbeidet.
20
 
Kontroll av utførelse innebærer blant annet stikkprøvekontroll av at  
produksjonsunderlaget er tilgjengelig på byggeplassen, påvisning av samsvar mellom
produksjonsunderlag og det utførte byggearbeidet og påvisning av samsvar mellom
dokumentert kvalitetssikring og utført byggearbeid. I noen tilfeller skal det foretas
påvisning av produktdokumentasjon som del av utførelseskontrollen.  
 
legend blue 11s cheap jordan shoes legend blue 11s Lebron 11 jordan 11 legend blue Lebron 11 michael kors outlet online black infrared 6s jordan 11 legend blue black infrared 6s jordan retro 6 legend blue 11s jordan 6 black infrared michael kors outlet online black infrared 6s beats by dre cheap jordan 14 black toe jordan 6 black infrared black infrared 6s louis vuitton outlet black infrared 6s black infrared 6s jordan 14 black toe michael kors outlet legend blue 11s legend blue 11s lebron 12 beats by dre outlet jordan 11 legend blue beats by dre cheap black infrared 6s beats by dre black friday jordan 6 black infrared beats by dre black friday black infrared 6s michael kors outlet louis vuitton outlet north face black friday beats by dre black friday uggs black friday